Jesień 2010 – Filipowice

20Zakres prac:
– gruntowanie, tynkowanie
– montaż parapetów
– montaż elementów dekoracyjnych, gzymsowych